SCM atletika

Sportovní centrum mládeže (SCM) je základním článkem systému talentované mládeže Českého atletického svazu (ČAS), vyvíjející svou činnost na území krajských atletických svazů. SCM slouží k výběru talentovaných sportovců věkové kategorie 15 až 19 let a péči o jejich sportovní přípravu a výkonnost. Činnost SCM je zabezpečována prostřednictvím dislokovaných pracovišť vedoucími trenéry SCM (VT SCM), osobními trenéry zařazených závodníků a v rámci příslušné atletické specializace vedoucími trenéry sekce SCM (VTS SCM).

 

SCM zabezpečuje zařazeným atletům odborné vedení, kvalitní podmínky na přípravu částečnou nebo úplnou úhradou absolvovaných společných tréninkových kempů, výcvikových táborů (včetně zahraničních) a testovacích srazů organizovaných sekcemi disciplín mládeže a též biomechanické vyšetření. Pro atlety v kategorii TOP TEAM navíc úhradu (z fondu reprezentace do šéftrenérem ČAS vymezené výše) vlastních tréninkových kempů, výcvikových táborů, nájemného tréninkových prostor, regenerace, podpůrných prostředků, speciální obuvi a případně dalšího materiálu. Kromě toho SCM zajišťuje informační a metodický servis. Snahou je rovněž zajištění zdravotního zabezpečení nejen u zraněných atletů, ale i v preventivní oblasti. Povinností zařazených atletů je zaznamenávat tréninkový proces do tréninkových deníků.

 

Atleti jsou do SCM vybíráni VT SCM ve spolupráci s VTS SCM a osobními trenéry. Navržený seznam členů SCM je projednáván na oponentním řízení, Komisí mládeže ČAS a schvalován šéftrenérem ČAS. Atleti jsou do SCM zařazováni s výhledem dlouhodobého sportovního (výkonnostního) růstu. Do SCM mohou být zařazeni všichni řádně registrovaní závodníci atletických oddílů a klubů v rámci příslušného kraje. Věk pro zařazení je stanoven minimálně 15 let a maximálně 18 let. Zařazování probíhá 2x ročně zpravidla od 1. ledna příslušného roku a po halové sezóně zpravidla od 1. dubna příslušného roku. Atleti jsou zařazováni do SCM na základě výkonnosti v předešlém období.

 

Kritéria pro zařazení do SCM (setrvání v SCM):

Podmínkou zařazení do SCM na příslušný rok je splnění výkonnostního limitu v hlavní disciplíně (viz tabulka Limity pro zařazení do SCM platné na roky 2017 – 2020) a jeho následné potvrzení v průběhu sezóny na jiných závodech uvedených v termínové listině ČAS. Limity dosažené na MČR a reprezentačních akcích nemusí být potvrzovány. Pokud limitu do SCM dosáhne medailista z MČR či reprezentant ČR, může být zařazen bez potvrzení výkonu. Nezbytným předpokladem pro zařazení atleta do SCM na daný rok je odevzdání vyplněného a podepsaného formuláře „Návrh na zařazení atleta do SCM“ a absolvování lékařské prohlídky se zátěžovým EKG. Do SCM nelze zařadit atlety zařazené do RSC MŠMT ČR, MV ČR nebo MO ČR. Zařazovaní atleti se musí, kromě dobrého zdravotního stavu a dobré tréninkové kázně, účastnit MČR.

Ve výjimečných případech lze zařadit atleta na základě dohody mezi vedoucím oddělením mládeže a VT SCM a po schválení šéftrenérem ČAS.

Limity pro zařazení do SCM platné pro roky 2017 -2020

SCM CHLAPCI

       Žáci 15         Dorostenci 16  Dorostenci 17     Junioři 18      Junioři 19-VSCM 
60 m7.357.257.157.107.00
100 m 11.3011.0511.0010.90
150 m17.50    
200 m 22.9022.3522.1021.95
300 m37.20    
400 m 51.7050.5049.5048.90
800 m2:02.501:59.001:57.001:55.401:53.60
1500 m4:19.004:12.004:07.504:03.503:59.00
3000 m9:39.009:20.009:10.009:03.508:50.00
5000 m   15:40.0015:20,00
10 000 m   34:00.0033:10.00
60 m př. hala8.508.408.208.108.05
100 m př.14.00    
110 m př. 15.0014.6015.0514.65
200 m př.27.00    
300 m př. 40.5039.30  
400 m př. 57.5056.5056.0054.40
1500 m př.4:45.00    
2000 m př. 6:30.006:20.00  
3000 m př.   9:40.009:30.00
výška1.801.881.952.002.05
tyč3.804.104.304.504.80
dálka6.306.50 6.857.007.15
trojskok 13.5013.7514.1014.40
koule 4kg14.50    
koule 5kg 15.0016.00  
koule 6kg   16.2016.70
disk 1kg45.00    
disk 1,5kg 45.5047.50  
disk 1,75kg   48.5050.50
kladivo 4kg48.50    
kladivo 5kg 52.50 56.50   
kladivo 6kg   54.5057.00
oštěp 600g52.00    
oštěp 700g 56.0060.00  
oštěp 800g   60.0065.00
sedmiboj hala44504650480050005100
devítiboj5050    
desetiboj 5950625062006700
3000 m chůze15:00.00    
5000 m chůze26:20.0023:35.00   
10 000 m chůze 48:15.0047:40.0047:20.0047:00.00
5 km chůze26:00.00    
10 km chůze 47:45.00 47:10.0046:50.0046:30.00

SCM DÍVKY

         Žákyně 15   Dorostenky 16Dorostenky 17  Juniorky 18   Juniorky 19-VSCM
60 m8.007.957.877.807.70
100 m 12.4512.3512.2012.10
150 m19.00    
200 m 25.5025.1525.0524.65
300 m41.20    
400 m 58.7057.8057.4056.20
800 m2:20.002:18.002:16.502:13.502:10.50
1500 m4:52.004:50.004:47.004:40.004:33.00
3000 m 10:50.0010:34.0010:24.009:58.00
5000 m   19:10.00 18:50.00 
60 m př.9.209.008.858.758.65
100 m př.14.9514.6514.5014.3014.10
200 m př.29.90    
300 m př. 45.25 44.85  
400 m př. 64.0063.0062.8061.50
1500 m př. 5:30.00 5:15.00  
2000 m př.   7:15.007:10.00
3000 m př.   11:30.00 11:05.00
výška1.671.711.731.751.78
tyč3.103.203.403.553.80
dálka5.405.65 5.755.856.00
trojskok 11.3011.5011.8012.20
koule 3kg12.5013.2513.85  
koule 4kg   12.8013.35
disk 0,75kg33.50    
disk 1kg 35.0037.0040.5043.30
kladivo 3kg 40.5047.5051.00  
kladivo 4kg   49.0052.50
oštěp 500g40.00 42.0044.00  
oštěp 600g   46.0048.00
pětiboj hala32003300345035503800
sedmiboj44004500475048504950
3000 m chůze16:20.00     
5000 m chůze 27:40.00 

26:00.00

  
10000 m chůze    54:40.0053:30.00
3 km chůze16:05.00    
5 km chůze 27:20.00 25:40.00   
10 km chůze   54:10.00 53:00.00

Atleti jsou vyřazováni z SCM k 31. prosinci příslušného roku dle návrhu, který předkládá VT SCM. Atleti mohou být z SCM vyřazeni kdykoliv během kalendářního roku na návrh vedoucího trenéra SCM (zejména z důvodů změny zdravotního stavu, neplatné lékařské prohlídky se zátěžovým EKG, špatné tréninkové kázně, opakované neúčasti na MČR bez omluvy, užívání nepovolených podpůrných prostředků, omamných a psychotropních látek a ukončení aktivní atletické činnosti). Atlet, který je během kalendářního roku (mimo podzimní zařazovací období) zařazen do RSC, je z SCM vyřazen k datu přijetí do RSC.

Informace o reprezentačních akcích mládeže

®2016, Atletika SCM, Jihočeský kraj